top of page

ConTakten yder familiebehandling, hjælp til børn og unge, unge voksne, og til forældrene

 

Små børn behandles altid sammen med forældrene. Større børn og unge har mulighed for at møde alene med forældrenes samtykke. Behandlingsformen aftales altid sammen med forældrene.

 

Hvorfor forældre eller børn/unge opsøger ConTakten:

 

 • Forældresamarbejde, skilsmisse, familieretslige spørgsmål vedr. bopæl, samvær og forældremyndighed

 • Et barn er kronisk syg, eksempelvis med autisme, ADHD, Downs syndrom

 • Indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær i skolen

 • Loyalitetskonflikter og trivselsproblemer hos barnet grundet forældrenes samarbejdsproblemer, skilsmisse e.l.

 • Afhængighed, misbrug og omsorgssvigt i familien

 • Udfordringer i teenagealderen, eksamensangst

 • Mistrivsel som skilsmissebarn med to hjem

 • Hjælp til at praktisere 7-7 ordningen

 • Sygdom hos en forælder eller bedsteforælder (fx demens i familien)

 • Et familiemedlem er afgået ved døden

 • Sorg og livskriser

 • Tegn på spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd

 

Behandling udføres i børnevenlige rammer, og der er også mulighed for hjemmebesøg efter aftale.

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

piggybacks

ConTakten henvender sig til alle forældre, der ønsker hjælp til deres parforhold, deres ægteskab eller deres forældreskab 

 • Det kan være, at jeres parforhold gennemgår en krise, og I ønsker at forebygge en skilsmisse.

 • Det kan være, at I som forældrepar har haft samme konfliktpunkter i længere tid, hvilket er begyndt at virke forstyrrende på familielivet.

 • Det kan være, at der er opstået udfordringer i familiemedlemmernes relationer (fx mellem forældre og børn eller mellem søskende).

 • Det kan også være, at man som forældrepar ønsker påført ny viden om børns eller den unges udvikling.

bottom of page