top of page

GRATIS

TELEFONRÅDGIVNING

HOS ConTakten-

BØRNESAGKYNDIG KLINIK

Telefonrådgivningen er et fleksibelt tilbud til alle, der har brug for råd og vejledning eller har brug for flere informationer omkring klinikkens tilbud.

Emnerne kunne være:

 • Spørgsmål angående forældresamarbejde og kommunikation

 • Spørgsmål til samvær, bopæl og forældremyndighed

 • Psykiatriske diagnoser i småbørnsfamilier (skizofreni, skizotypi, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser, depression, angst, demens, ADHD, autisme m.m.)

 • Opvækst og rusmidler

 • Sygdom i familielivet (fx kræft)

 • Konflikter i ægteskabet, parforholdet eller i familien

 • Afhængighedsproblematikker (alkohol, stoffer, ludomani m.m.)

 • Skilsmisse, livet som skilsmissebarn, livet som skilt forældrepar

 • Livskriser og dødsfald

 • Problemer i skolen, på studiet, på jobbet

 • Børneopdragelse

 • Mistrivsel hos barnet/børnene

Ring, hvis du er i tvivl

40 68 35 71

Old Fashioned Telefon
ConTakten_Logo_CMYK.png
bottom of page