top of page

ConTakten er en børnesagkyndig klinik for hele familien med barnets trivsel i fokus

 

ConTakten henvender sig til børn og unge i alle aldre

(0-25 år), deres forældre, bedsteforældre, til hele familien, samt skilsmissefamilien med et tilbud om hjælp og støtte i forhold til familielivets mangfoldige udfordringer og et ønske om at fremme det gode liv.

Behandlingsformen tilpasses altid den enkelte families behov og konkrete problemstillinger. ConTakten tilbyder forskellige former for terapi og rådgivning, mediation, coaching og overvåget samvær.

I ConTakten arbejdes ud fra et værdigrundlag, der baserer sig på den overbevisning, at ”den gode kontakt” imellem mennesker er udgangspunktet for vores trivsel, udvikling og fornemmelse af livskvalitet. Kontakten imellem mennesker hjælper os til at samarbejde, hvilket skaber sammenhold i familielivet. Dette er de første skridt hen imod en bedre forståelse for hinandens forskellige oplevelser af samme situation.

 

I kontakten opstår den dybe samhørighed, vi kun føler i nære og ægte relationer. Denne tankegang anses at være essentiel i den terapeutiske relation i ConTakten, som er et samarbejde og en relation fra menneske til menneske. 

 

Her følger nogle eksempler på, hvorfor familier opsøger hjælp hos ConTakten:

 

 • Forbedring af familiens livskvalitet og trivsel i en travl dagligdag præget af konflikter 

 • En kronisk sygdom tæt inde på familielivet, som vælter rutinerne og det normale samspil med hinanden omkuld

 • Samarbejds- og kommunikationsproblemer som skilt forældrepar 

 • Udviklingsproblemer og mistrivsel hos børnene 

 • Spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi, binge eating disorder

 • Seksuel misbrug i barndommen

 • Trivselsproblemer, lav selvværd i teenageårene

 

Behandlingen tager udgangspunkt i høj professionalitet og kvalitet. Som kunde hos ConTakten bliver du mødt som et helt menneske og ikke som et nummer i systemet. Professionsetik vægtes meget højt i ConTakten, og der ville altid være en klar formålssætning vedrørende endemål, forløbet samt tydelige informationer om varighed og pris.

 

Når du henvender dig til ConTakten, vil vi i fælleskab og via dialog designe det forløb, der passer præcist til dig/jer som familie.

Logo_NY.jpg
IMG_8337.jpg

Eksempler på forløb

Eksempel 1: Barnet mistrives

 • Børnesagkyndig rådgivning

 • Forældreterapi

 • Opfølgningsmøde og afslutning

Eksempel 2: Familiekonflikter

 • Opstartsmøde

 • To overvågede samvær i familiens hjem

 • Opfølgningsmøde på samværet

 • Legeterapi og familieterapi-seance

 • Afslutningsmøde

Eksempel 3: Samvær

 • Børnesagkyndig rådgivning eller skilsmisserådgivning

 • Børnesamtale med barnet 

 • Opfølgningsmøde på børnesamtalen, afslutning af forløbet med en konkret forældreaftale om samvær, samarbejde og kommunikation

Tilbage til forsiden

bottom of page