top of page
Far Carrying Child Outdoors
mor og datter

ConTakten tilbyder forskellige rådgivningsformer i fuld fortrolighed og i trygge rammer

BØRNESAGKYNDIG RÅDGIVNING

 

Børnesagkyndig rådgivning er et åbent tilbud til gifte og ugifte forældre, som ønsker konkret viden om børn, deres udvikling, eller har brug for hjælp til forældresamarbejdet i en travl hverdag. Har man konflikter, som belaster familiens medlemmer eller er man skilsmissefamilie og tumler med samarbejdet, kan en børnesagkyndig rådgivning være et godt samtalemøde for at få afklaring eller for at høre mere om, hvordan andre forældre i lignende situation har gjort.

 

Børnesagkyndig rådgivning er et tilbud til hele familien, til forældre alene eller til børn alene. Små børn (ca. 4 til 6 år) møder oftest med en eller begge forældre eller en søskende, større børn deltager typisk alene med forældrenes samtykke.

Rådgivningen vil altid være tilpasset familiens aktuelle livssituation og behov. Man tager dét med fra mødet, man synes kan hjælpe. Tankegangen er, at familien er ekspert i deres eget liv, og den børnesagkyndige er familiens samarbejdspartner i denne proces. Der gælder tavshedspligt på mødet, dvs. at der ikke tages notat og samtalens emner deles ikke med tredje parter.

Børnesagkyndig rådgivning er ikke et tilbud om behandling eller terapi, og det drejer sig typisk om et eller to møder.

PSYKOLOGISK SKILSMISSERÅDGIVNING

 

ConTakten tilbyder psykologisk skilsmisserådgivning under trygge rammer for forældre og børn inden, under og efter skilsmissen. Det kan være, at man overvejer skilsmisse, men er usikker om man skal skilles eller hvordan man kan bruge myndighederne, som fx kommunen eller Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning) i denne proces. 

 

I forbindelse med en skilsmisse kan man også blive overvældet af mange forskellige spørgsmål, som giver anledning til at opsøge en børnesagkyndig.

 

Mulige emner er:

 • barnets hverdag og liv i to hjem

 • at få skabt sammenhæng i barnets liv

 • forældre går fra hinanden, når barnet er under 1 år

 • forældresamarbejde og kommunikation

 • barnets samvær med samværsforælderen og ferieaftaler

 • hvordan samværet kan optrappes i barnets første leveår

 • hvad der er vigtigt, når man vælger en deleordning

 • hvordan man bedst forebygger social stress hos barnet eller den unge

 • transport fra hjem til hjem og barnets taske

 • skoleskift og flytning

 • hvordan og hvornår man bedst introducerer mors eller fars nye kæreste

 • familielivet med nye papforældre eller bonusfamilier

 • barnet viser udadreagerende adfærd eller for tilbagetrukket adfærd

 • skoleproblemer, indlæringsvanskeligheder eller en ekstra sårbarhed i teenageårene som skilsmissebarn

 • etablering som ny familie med bonusforældre eller kærester

 • mor eller fars kæreste får et barn

 • barnets savn af forældrene

 • sorg og krise i skilsmisseprocessen

 • spørgsmål omkring familieretlige emner som skilsmisse, samvær, bopæl og forældremyndighed

 • at få hjælp til lave aftaler om højtider som jul, børnenes fødselsdag e.l., så alle føler, at de kan leve med det.

 

KONFLIKTRÅDGIVNING

 

Konfliktrådgivning er et åbent tilbud til hele familien, som har brug for konkret hjælp vedrørende eksisterende konflikter i deres indbyrdes samspil med hinanden. Konflikterne kan således enten være i optrapning (gentagende små irritationer, uenigheder og hyppige skænderier i dagligdagen) eller kan allerede have fået lov til at vokse sig store med effekten af, at familiens livskvalitet er blevet mindre.

 

Konfliktrådgivning er således et forebyggende og behandlende tilbud, hvor man i fællesskab med konfliktrådgiverens hjælp arbejder med:

 • problemets kilde og dårlige interaktionsmønstre

 • konfliktudviklingsprocessen

 • at lave en konkret plan om hvordan man fremadrettet ønsker at omgås med hinanden, uden at konflikten får lov til at tage magten

 • at lave aftaler om, hvad der skal ske, når aftaler bliver brudt

 • konflikthåndtering og mestring

 

Oftest er det forældrene, der henvender sig, men det kan også være teenager eller børn, der ønsker hjælp på eget initiativ.

Søskende_liggende.JPG
Ung far
Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page