top of page
legetøj

Legeterapi for børn 0-7 år

Leg er barnets sprog. Barnet bearbejder oplevelser, følelser og indtryk i legen. Der findes forskellige former for legeterapi og forskellige årsager til, hvorfor et barn kunne have gavn af at lege med en terapeut. Hos ConTakten starter vi typisk med Theraplay aktiviteter, hvor forældrene er inddraget. Det drejer sig om sjove og korte lege med en kærlig vejledning, personlig varme og en tydelig logisk og simpel struktur. Man deler glædesfyldte momenter i nuet med hinanden, viser omsorg for barnets basale og følelsesmæssige behov og støtter barnet i at tage næste skridt i sin udvikling. Legelyst skaber positive følelser og styrker tilknytningsbånd, og fordi latter er et grundlæggende socialt fænomen, der viser sig som betydningsfuldt element i Theraplay, spreder man glæde imellem sig, hvilket medfører samregulering, dvs. at barnet og forælderen afstemmer sig følelsesmæssigt med hinanden. Effekten er, at den fælles forbundethed styrkes, at barnets nervesystem (energiniveau og følelser) reguleres, hvilket kan vise sig ved, at barnet viser mindre uro, mindre aggressivitet, mindre udadreagerende adfærd, mere engagement, åbenhed, nysgerrighed og afslappethed i samværet, hvilket igen støtter barnets evne til problemløsning og samarbejde med andre.

Der findes forkellige årsager til, at et barn kommer til at lege i ConTakten. Måske har barnet oplevet et traume, er blevet skilsmissebarn, har selv en kronisk sygdom, har forældre i konflikt, har tabt en forælder, har oplevet sygdom eller en misbrugsproblematik i familien, har været udsæt eller har overværet fysisk/psykisk/materiel vold e.l.

Når det lille barn får tidligt støtte til at integrere sine erfaringer, kan man forebygge, at personlighedsudvikling går i stå eller bliver fastlåst. Især småbørn i 0-7 årsalderen er særlig udsatte og bliver ofte overset, når familiesystemet lider overlast. For at barnet kan udvikle sig som det skal og bearbejde overvældende oplevelser og følelser, og ikke stoppes i sin naturlige udvikling, tilbyder ConTakten forskellige slags legeterapiforløb, som er afstemt med barnets aktuelle udviklingsbehov og barnets individuelle udviklingsmæssige potentiale. 

 

Hos ConTakten tilbydes også individuel legeterapi for barnet alene. Tanken er, at barnet - gennem den trygge relation til terapeuten - får mulighed for at udtrykke sine følelser, afprøve forskellige roller (uden reelle konsekvenser), få hjælp til at udvikle sine empatiske evner, bearbejde svære oplevelser, samt at tillegne sig et sprog for følelser, sansninger og tabubelagte tanker. 

 

Det lille barns forløb er også forældrenes forløb, dvs. legeterapien bliver altid ledsaget af sideløbende forældresamtaler i klinikken for at sikre en god afstemning med og kobling til barnets hverdag.

For yderligere informationer kontakt gerne Yvonne på 40 68 35 71.

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page