top of page
Familie Dispute

ConTakten tilbyder mægling til familier

Elskers Shadows

Mediation / konfliktmægling

Ordet "mediation" kommer fra det latinske ”mediato”, som betyder ”i midten". I mediationen får parterne mulighed for at tale sammen i et ”beskyttet rum”, hvor der gælder tavshedspligt. 

ConTakten tilbyder mediation i forbindelse med alle slags konflikter eller spørgsmål, der vedrører udfordringer i familielivet, uanset om man er kernefamilie, ny sammenbragt familie, nybagt familie eller skilsmissefamilie. Familiens daglige udfordringer og mulige konflikter i hverdagen er ofte et emne i mægling, ligesom uenigheder omkring samvær, planlægning af ferier, børnenes bopæl, nye kærester, valg af institution eller skole.

Mediationen kan:

 • forhindre eller stoppe, at børnene placeres i midten af forældrenes konflikter

 • forebygge, at forældrenes uenigheder har vedvarende negative følgevirkninger på børnenes udvikling og trivsel​

 • give træning i at løse konflikterne selv

 • forebygge sagsbehandling i retten eller i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning)

I en konfliktmægling får parterne hjælp af en neutral tredje part / mediatoren til at tale så konstruktiv sammen som muligt, så problemstillingen kan løses af parterne selv med mediatorens støtte. Mediatoren (konfliktmægleren) har en neutral grundholdning, hvilket vil sige, at hendes fornemste opgave er at forholde sig neutral uden at blande sig i konflikten. Mediatoren tager ikke parti, men udforsker begge parters meninger, holdninger og standpunkter og hjælper igennem en konstruktiv proces. Der ydes hverken rådgivning eller vejledning i en mediation, men støtte til dialog, konflikthåndtering og problemløsning. 

Mediation kræver, at man:

 • er indstillet på at være i rum sammen

 • ønsker at løse problemerne sammen

 • vil tale respektfuld med hinanden for at finde fælles løsninger

Når I kommer til et mediationsmøde i ConTakten, bliver I grundigt introduceret til metoden, vil vil i fælleskab definere mediationens formål og lave en fælles forventningsafstemning. Et mediationsmøde varer typisk 2 timer og afhængig af problemets størrelse anbefales at tage minimum 2 møder med nogle dages pause ind imellem.  Det er meget forskelligt, hvor meget tid det enkelte forældrepar har brug for, idet mediation er en individuel proces.

Der kan være mange grunde til, hvorfor forældre/familier i konflikt opsøger mediation. Man ønsker for eksempel:

 • professionel hjælp af en neutral tredje part til at tale sammen

 • at tænke og snakke komplekse situationer igennem under trygge rammer 

 • at forebygge, at kommunikationen eskalerer

 • at komme ud af konflikten og finde holdbare løsninger sammen

 • ro og tid til refleksion i forhold til både fortid, nutid og fremtid

 • at lytte til den anden på en ny måde og tale med hinanden uden at blive afbrudt

 • at træffe væsentlige beslutninger – enten for sig selv eller sammen 

 • at analysere de negative og destruktive kommunikationsmønstre og efterforske hvorfor de har fået magten i relationen eller i familien

 • at udvikle bevidsthed og forebyggende strategier i forbindelse med negativ kommunikation

 • at sige noget til den anden, som er svært 

 • at lave aftaler sammen og skrive dem ned, eksempelvis om samarbejde, kommunikation eller andet.

En mediation kan slutte med en konkret aftale, hvilket dog ikke er et krav. Mediation er en struktureret metode, som arbejder efter faste principper og værdier og kombineres ikke med andre tilbud i klinikken. 

ConTakten6.jpg

                                   Coaching i ConTakten

Der findes forskellige retninger i coachingbranchen i dag. ConTakten tilbyder coaching baserende på den narrative tilgang. Tilbuddet retter sig mod enkeltpersoner, som har behov for afklaring af forskellige problemstillinger på arbejdspladsen, i familielivet etc.

 

Coaching kan omhandle mange forskellige emner:

 • Håndtering af konkrete arbejdsrelaterede problemstillinger 

 • Arbejdsrelateret stress

 • Skabelse af balance mellem sit arbejdsliv og sit privatliv

 • Egen rolle på arbejdspladsen (leder, medarbejder, konsulent etc.) og rollen derhjemme

 • Udfordringer på hjemmefronten, i vennekredsen, i skilsmisselivet etc.

Coaching er en kommunikationsform, som giver mulighed for:

 • at ordne tankerne

 • lytte til sig selv

 • forstå sin egen situation bedre

 • blive udfordret på sine refleksioner 

 • forebygge stress eller konflikter. 

 

Som fokusperson i coachingprocessen er man selv ekspert på indholdet, og coachen er ekspert på kommunikationen, som foregår via forskellige slags spørgsmål. 

 

Coachingen vil hjælpe dig med at sætte tankeprocesser i gang uden at give svar. Coaching  skaber en bevægelsesproces, hvor du bliver inviteret til at tænke i andre tankebaner end sædvanligt. Formålet er dermed også at give dig mere klarhed og overskuelighed, støtte til at løse problemerne og bevidstgørelse af de forskellige sammenhænge i din situation.

Coaching er et godt tilbud til mindre komplekse problemstillinger. Varigheden varierer meget fra person til person. Nogen har bruge for enkelte seancer, andre ønsker at komme en gang om ugen eller hver anden uge i flere måneder. 

Hvis du henvender dig til ConTakten med henblik på coaching, vil vi sammen afklare, hvad målet/målene for coachingen skal være for dig, hvor ofte coachingen skal finde sted og over hvor lang tid. 

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page