top of page

OPVÆKST OG RUSMIDLER

Det har stor betydning for børnene, at de kan få hjælp sammen med deres forældre eller andre, der er vigtige for dem, når rusmidler spiller en rolle i deres opvækst.

Det har stor betydning for de unge, at de kan får hjælp til bearbejdning af deres oplevelser, når rusmidler har spillet eller stadig spiller en rolle i deres familie.

Det har stor betydning for det ufødte barn, at deres forældre får hjælp og støtte til deres kommende forældreskab, når rusmidler har spillet en rolle i forældrenes egen opvækst.

Jeg hjælper børn, unge og deres familier via individuelle samtaleforløb, rådgivning eller familiebehandling, traumaterapi og forskellige former for legeterapi.

Til børn

Jeg hjælper børn og unge i alle aldre og er specialiseret i at give støtte til børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker. Jeg har forskellige tilbud afhængig af barnets alder og familiens aktuelle behov. Ring gerne til mig og så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeg kan hjælpe jer allerbedst: 40 68 35 71.

Et særligt forebyggende tilbud til småbørnsfamilier 0-6 år

Især helt små børn mærker stemningen derhjemme og fornemmer tydeligt, hvis nogen i familien er påvirket af rusmidler, også når stoffer eller alkohol kun indtages uden for hjemmets fire vægge.

I ConTakten kan I som småbørnsfamilie, der oplever problemer med alkohol, hash eller andre rusmidler, får professionel rådgivning og vejledning omkring, hvordan rusmidler påvirker børnene og deres opvækst. I kan også starte op i et skræddersyet familieforløb sammen med jeres barn/børn. Behandlingen foregår i børnevenlige rammer, så det bliver en sjov og tryg oplevelse for barnet og jer alle sammen.

Jeg hjælper og støtter

 • dig, der selv er vokset op i en familie med rusmiddelproblematikker.

 • dig, der tidligere selv har oplevet problematisk forbrug af rusmidler.

 • dig, der lige nu har rusmidler tæt på i livet.

 

Børneterapi

Jeg er uddannet i og har stor erfaring med at arbejde med de helt små børn og bruger fx legeterapi, Theraplay og spædbarnsterapi.

Selvom barnet er meget lille og måske helt spæd, oplever og mærker det stemningen i hjemmet og imellem forældrene og de øvrige familiemedlemmer. Spæd- og småbørn fornemmer, hvis deres far eller mor er påvirket af rusmidler, eller hvis der er konflikter forældrene imellem.

I ConTakten har jeg en legende tilgang, hvor barnet kan bearbejde det, det har oplevet i børnevenlige og trygge rammer sammen med jer som forældre. Jeg arbejder med barnets tilknytning til jer, traumabearbejdning og barnets følelsesmæssige udvikling, så I kan understøtte jeres barns emotionelle og generelle modning og kan skabe den basale tryghed.

Legeterapi handler om at give jeres barn mulighed for at lege svære ting ud og igennem legen få bearbejdet de oplevelser eller fortællinger, som barnet kommer med. Det kan b.la. gøres ved hjælp af babymassage, spædbarnsterapi, tegninger, rolleleg, historiefortællinger og Sandplay. I legen udtrykker barnet sine tanker, følelser, behov, erindringer og opfattelser af verdenen. Det er ofte lettere for småbarnet at udtrykke sine følelser i leg, end ved at tale om det. Legen bliver barnets sprog – og legetøjet bliver barnets ord. De helt spæde børn får tilbudt spædbarnsterapi, hvor de igennem terapeuten i samarbejde med forældrene får de oplevelser genskabt og fortalt, som har skabt utryghed for dem, har skræmt dem eller traumatiseret dem, så at heling kan finde sted og eventuelle psykiske fastlåsninger kan løsnes og åbnes op for.

Til forældre og børn - familieseancer

I ConTakten kan I også komme samlet som familie. Jeg tilbyder familieforløb, hvor vi sammen med jer har barnets/børnenes oplevelser og erfaringer i fokus. Her arbejder vi også med jeres dagligdag, hverdagens omsorg, struktur, rytmer og udfordringer. Vi skaber et rum, hvor I som familie kan fokusere på tilknytning, tryghed og trivsel for jeres barn gennem leg og glædesfyldt engagement i mødet med hinanden. Forældresamtaler kan handle om, hvordan I får talt  åbent om rusmiddelproblemerne og får en bedre kommunikation i familien, og hvordan I kan støtte op om jeres barns emotionelle udvikling og generelle trivsel. Familieforløbet strækker sig over et aftalt tidsrum, der passer ind i jeres familieliv, og som er tilpasset jeres families ønsker og øvrige gøremål.

Forældresamtaler

Der vil også altid være mulighed for forældresamtaler, hvor I møder uden barnet, og hvor I kan få rådgivning om de tematikker, der fylder i jeres familie lige nu.

Til pårørende

Alle i en familie bliver påvirket, når et familiemedlem har et forbrug af rusmidler. Dermed findes mange pårørende i en familie. Det kan være en stor hjælp at tale med en neutral, professionel person om dine bekymringer, hvis:

 • du som forælder er bekymret for dit barns udvikling og trivsel, fordi den anden forælder eller én i barnets (bonus-) familie eller en bedsteforælder, har et problematisk rusmiddelforbrug.

 • du som forælder er bekymret for dit barns udvikling og trivsel, fordi du selv har et problematisk rusmiddelforbrug.

 • du selv er opvokset med rusmidler i din egen barndom og er bekymret for, at du kan overføre nogle uhensigtsmæssige mønstre til dit eget forældreskab.

 • du selv er opvokset med rusmidler i din egen barndom og venter et barn og er bekymret for, at du kan overføre nogle uhensigtsmæssige mønstre til dit kommende forældreskab.

 • du som bedsteforælder er bekymret for dit barnebarns udvikling og trivsel, fordi dets forælder/forældre har et rusmiddelforbrug.

 • du som unge har brug for at tale om det rusmiddelforbrug, der har været eller stadig er i dit familieliv eller som du selv har udviklet.
   

Til fagpersoner og kommuner

Hos Contakten kan fagpersoner og kommuner får sparring og rådgivning omkring

børn og unge (0-25 år), der vokser op i familier med rusmiddelproblemer.

Jeg kommer gerne ud til partshøringer og netværksmøder, hvor fagekspertisen omkring opvækst og rusmidler skal formidles og barnets behov og udvikling skal holdes i fokus.

Alle kommuner og fagpersoner er velkomne til at ringe til mig på 40 68 35 71og høre om ConTaktens tilbud eller skrive til mig på contakten.dk@gmail.dk

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page