top of page

ConTakten tilbyder individuel terapi til voksne, unge og børn i form af voksenterapi, ungeterapi og børneterapi

Logo_NY.jpg

VOKSENTERAPI

 

Voksne kan vælge at gå i individuel terapi af forskellige årsager: 

 • Grundet stress, depression, selvværdsproblemer

 • Et ønske om at arbejde med sig selv

 • En ny forældrerolle, livskriser i forbindelse med fødsel

 • Dødsfald, tab, sorg og krise

 • Skilsmisse eller overvejelser om skilsmisse

 • Livet med et kronisk sygt familiemedlem (fx en forælder med demens, et barn med autisme, anoreksi, bulimi, binge eating disorder, depression, OCD, etc.)

 • Traumatiske oplevelser fra fortiden, som forstyrrer livet i nutiden

 

Men man kan også vælge at gå i terapi, fordi man ønsker personlig udvikling, eller fordi man har problemer med at træffe en væsentlig beslutning i ens liv. Det kan også være, at man har et ønske om en fortrolig og neutral samtalepartner om ting, man ikke kan tale om med sin familie eller sit netværk.

Hvis du henvender dig til ConTakten for at komme i voksenterapi, vil du som hovedregel blive tilbudt at komme til en indledende samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvilken behandlingsform, der vil kunne hjælpe dig. Såfremt du føler dig tryg, og jeg vurderer, at jeg kan hjælpe dig med din problemstilling, indgår du med mig en aftale om terapi. Terapien vil forme sig omkring de ting i dit liv, der er svære og betydningsfulde for dig, indtil du har fået det bedre eller ønsker at afslutte terapien.

UNGETERAPI

(12-25 år)

 

Et ungt menneske under 18 år kommer typisk i terapi, fordi forældrene eller andre betydningsfulde voksne er bekymret for den unges udvikling og trivsel. Unge over 18 år henvender sig selv, fordi de oplever psykisk pres i voksenlivet og/eller på uddannelsen, har brug for at bearbejde traume og overgreb (herunder seksuel misbrug), fordi de lider af en psykisk lidelse eller oplever andre problemstillinger, som de ikke ønsker at dele med deres familie eller netværk med.

Eksempler på hvorfor unge eller nogen fra den unges omgivelser opsøger ConTakten, kan være:

 

 • Følelse af usikkerhed, tristhed eller sociale udfordringer hos den unge

 • Angst, koncentrationsbesvær eller dårligt selvværd

 • Problemer i skolen eller sociale udfordringer

 • Identitetsvanskeligheder eller usikkerhed omkring egen seksualitet

 • Stress, at man føler, at man har for mange bolde i luften med skole, familie, venner, eksamen, egen udvikling, fremtidsplanlægning og kæreste ​

 • Spiseforstyrrelse (anoreksi, bulimi, BED)

 • Trauma, dødsfald, seksuel misbrug, senfølger af omsorgssvigt i barndommen

 

Når du som ung kommer i ConTakten med henblik på terapi, vil du typisk blive tilbudt en indledende samtale, hvor vi sammen finder ud af, hvad for en behandlingsform bedst ville kunne hjælpe dig. Når du føler dig tryg, og jeg vurderer, at jeg kan hjælpe dig med din problemstilling, aftaler vi hvor ofte og gennem hvor lang tid du kan komme. Du er meget velkommen til at ringe til Yvonne på 40 68 35 71.

BØRNETERAPI

 

Et barn kommer typisk i terapi, fordi forældrene eller omgivelserne er bekymrede for barnets udvikling og psykiske trivsel. Nogle gange ønsker de større børn også selv en samtale med en neutral person, fordi de har brug for en voksen at tale med. Emnerne kunne være:

 • Udfordringer som skilsmissebarn

 • Problemer i skolen, hjemmet eller institution

 • Sociale problemer

 • Angst, tilbagetrukkethed

 • Udviklingsproblemer

 

Når barnet er mellem 0-12 år, tilbydes der også legeterapi. Ved henvendelse til ConTakten, vil I som hovedregel blive inviteret til en indledende samtale, hvor vi taler problemstillingen igennem. Hvis jeg vurderer, at jeg kan hjælpe jeres barn gennem børneterapi eller legeterapi, aftaler vi et konkret forløb. Som forældre skal I dog være indstillet på, at I delvis forventes at være aktiv deltagende og støttende i terapien, dvs. at børneterapi oftest følges ad af nogle seancer forældre- eller familieterapi. Barnet skal følges til terapien og igen hentes efter terapien, dvs. transport til og fra klinikken påhviler forældrenes ansvar.

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page