top of page

ConTakten tilbyder narrativ familieterapi og forældreterapi for alle, der oplever problemer i familielivet og ønsker hjælp til at arbejde med deres problemstillinger

Abstrakt Natur

NARRATIV FAMILIETERAPI

 

I narrativ terapi adskiller man personen fra problemet og skaber dermed mulighed for, at familien og de enkelte familiemedlemmer kan se deres vigtige værdier, ønsker, behov, drømme og færdigheder, hvilket hjælper dem med at arbejde med problemstillingen på en konstruktiv måde. Formålet er, at hele familien kan finde en løsning på problemerne sammen med terapeutens hjælp. Man kunne også sige, at narrativ familieterapi handler om at styrke det, der er vigtigt for familien, mens man arbejder med problemerne og familiens helingsproces.

Når en familie begynder med familieterapi, har problemerne enten stået på i længere tid eller der er opstået en akut livskrise, eksempelvis grundet sygdom, dødsfald eller skilsmisse.

 

En familie kan have behov for familieterapi, når:

 • forældrene har haft vedvarende konflikter, hvilket har fået negative effekter på børnene

 • skilsmisselivet skaber dybgående problemer i familen og mistrivsel hos børnene

 • der er sygdom i familien, eksempelvis stress, kræft, depression, m.v.

 • en bedsteforælder har demens 

 • familien har et kronisk sygt barn

 • familien har mistet et betydningsfuldt menneske og er i sorg og krise

 • der er problemer med børnenes udvikling

 • traumatiske oplevelser fra fortiden, som forstyrrer familielivet i nutiden

 

Hvis vanskelighederne overvejende ligger i ægteskabet, forældreskabet eller parforholdet, ville parterapi være en god løsning i stedet.

 

Et behandlingsforløb er altid et individuelt forløb tilrettelagt i afstemning med familiens problemstillinger, ønsker og behov. Typisk vil vi ved første samtale vurdere, om jeg kan hjælpe jer i ConTakten. Ved behandlingsopstart vil vi definere et tydeligt formål, så alle ved, hvad der kommer til at ske under forløbet, hvor lang tid det tager og hvor meget det vil koste. 

 

FORÆLDRETERAPI ELLER PARTERAPI

 

Forældre eller ægtepar, der venter et barn, henvender sig ofte med henblik på at komme i forældreterapi, når problemerne i parforholdet har stået på i længere tid og er begyndt at virke destruktiv ind på relationen. For at et behandlingsforløb kan lykkes, skal begge forældre være indstillet på at gå i terapi sammen.

Narrativ parterapi belyser forældrenes ønsker, drømme og behov, mens man arbejder med problemerne. Man kunne også sige, at terapien er en fælles rejse for parret,  hvor der kan finde en god udvikling sted, hvis begge parter ønsker at arbejde sammen om det, der er svært og samtidigt betydningsfuldt for dem hver især. Parterapi kan ikke give grantier for, at man kan forblive et par, men indleder en kreativ proces, hvor man kan finde hinanden igen og kan skabe et bedre fungerende parforhold, forældreskab eller ægteskab, samt håb for fremtiden.

Der kan være forskellige årsager, hvorfor forældre eller par vælger at komme til forældreterapi:

 • Vedvarende kommunikationsproblemer, som virker destruktivt ind på relationen

 • Følger af skilsmissen

 • Utroskab

 • Sygdom i familien

 • Problemer med seksualiteten

 • Unge forældre eller par, der har vanskeligheder med familiedannelsen, forældrerollen og opdragelse

 • Eller andet

 

Når I henvender jer til ConTakten vil vi på første møde undersøge om og hvordan jeg kan hjælpe jer med jeres problemstilling. Hvis I føler jer trygge hos mig og jeg vurderer, at jeg kan hjælpe jer, vil vi sammen planlægge et forløb og I får at vide hvor ofte og i hvor lang tid i skal komme i terapi og hvad jeres forløb vil koste.

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page