top of page

Contakten tilbyder målrettet hjælp til forældresamarbejdet

Far & datter
Mor datter

Når en i familien har det svært, eller når parforholdet eller forældreskabet befinder sig i en krise, har dette indflydelse på alle familiemedlemmerne. Forældrene og de enkelte børn kan i forskellige grad og på forskellig vis være påvirket af samme situation. Børn reagerer meget forskelligt på, at mor eller far har har det svært hver for sig eller sammen. Selvom børnene ikke direkte er vidne til, hvad problemet konkret går ud på (spørgsmål om skilsmisse, uenighed om en samværsordning, en spiseforstyrrelse i familien, en misbrugsproblematik) kan børnene godt fornemme anspændtheden hos begge deres forældre, en mærkelig stemning, mors eller fars anderledeshed, samt forældrenes ændret mentale tilgængelighed, omsorgsevne og humør.

 

ConTakten giver jer som forældre redskaber til det gode forældresamarbejde, støtte til at blive opmærksomme på børnenes sunde udvikling og behov, og målrettet støtte til at finde kreative løsninger sammen i udfordrende livssituationer. Om det enten drejer sig om familieretslige emner (spørgsmål om samvær, bopæl, forældremyndighed), hente-bringe situationer, kommunikation mellem barnets to hjem, nye kærester, sygdom i familien eller andet, så er ConTakten et professionelt sted med forskellige behandlingsformer målrettet alle familiens medlemmer.

Vi laver samværsaftaler, samarbejdsaftaler og kommunikationsaftaler målrettet børnenes behov og deres individuelle familiesituation.

Kontakt gerne Yvonne for at få yderligere informationer: tlf. 40 68 35 71

Logo_NY.jpg

Tilbage til forsiden

bottom of page